STATUS FLOM I EVJUA

09.08.2023

VIKTIG INFO ANG FLOM I EVJUA


Per 11. august ligger det ann til den største flommen i Mjøsa siden storflommen i 1995. Dersom du har campingplass eller båt i Evjua kan du trykke "les mer" under bildet for å få løpende oppdateringer!

 

For deg med campingplass

Dersom det skulle være noe spørsmål, ber vi deg ta kontakt umiddelbart på 958 13 385 - tast 4

Følg med på vannstanden på imjosa.no og prognoser på flom her.

 
Info ang vedlikehold på plasser etter flom
Vi har fått forespørsler om vedlikehold på plassene etter flommen, spesielt mtp å fylle på med pukk/ grus som underlag før en setter på plass igjen vogn/ camp/ platting. Det dekkes enten av deres forsikring, men mest sannsynlig naturskadefondet, slik vi forstår det.
 
Svar fra naturskadefondet:
Det ytes ikke erstatning dersom det er adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikringsordning, eller dersom skadelidte faktisk får dekket skaden av en forsikring, jf. naturskadeerstatningsloven § 2 annet ledd. Ting i Norge som er forsikret mot brannskade, er også forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av annen forsikring, jf. naturskadeforsikringsloven § 1 første ledd.
OPPDATERING 05. SEPTEMBER
Vannet er på vei ned og skadene på Evjua kommer til syne. Det er mange spørsmål og mange som ønsker forskjellige tiltak og trenger svar fra oss.
 
Vi har en travel tid foran oss og vi ønsker, som dere, å få ting på plass så fort som mulig. Vi gjør vårt beste for å svare på spørsmål og ta avgjørelser som fort som mulig, men ber om tålmodighet, da vi ikke har kapasitet til å gjøre alt på en gang. Det er mange hensyn å ta, forsikringsselskap som både skal svare oss, samt trenger svar og dokumentasjon fra oss. Dette tar tid og krefter.
 
Vi kan ikke love svar og løsninger med en gang, men det vi kan love er at vi står på og gjør vårt beste for at alt skal komme på plass så fort som mulig.

 

OPPDATERING 28. AUGUST
Varsom.no: Vannstanden i Mjøsa stiger sakte og er søndag morgen ca. 6,89. Dette er oransje nivå. Flomtoppen var til sammenlikning på ca. 7,45m natt til forrige søndag. Det er også flomvannføring på oransje nivå i Vorma.
 
Det er ventet at vannstanden i Mjøsa vil stige, og kan komme til å øke 20 cm fram mot tirsdag 29. august. Det tilsvarer også oransje nivå.
 
STATUS 21. AUG KL. 14:00

Vannstanden i Mjøsa har vært svakt synkende siden toppen på ca. 7,45 natt til søndag 13.august. Vannstanden mandag morgen har sunket til ca. 6,94. Det er ventet at vannstanden i Mjøsa vil fortsette å synke sakte de neste dagene.

Helgens nedbør bidro til en liten økning i vannstand i Randsfjorden og Øyeren, og liten vannføringsøkning i Drammensvassdraget ved Mjøndalen. Utover dette har effekten i stor grad vært at det forsinker den nedadgående tendensen i vassdragene. Det er ingen endringer i flom- og jordskredvarslene fra i går for de berørte områdene.

 

STATUS 17. AUG KL. 12:00
Nåværende vannstand: 7,24m.
 
 1. Vannstanden i Mjøsa har vært svakt synkende siden toppen på ca. 7,45m natt til søndag. Vannstanden torsdag kl. 11 har sunket til 7,23m. Dette er fortsatt høyt oransje nivå.
 2. Ut fra dagens meteorologiske varsler er det ventet at vannstanden i Mjøsa vil fortsette å synke sakte de neste dagene, men hastigheten tar seg opp noe. Per nå ligger det an til at Mjøsa synker med ca. 7cm/døgnet - men dette kan påvirkes av nedbør til helga.
 3. Du kan følge med på utviklingen her: https://imjosa.no/
 

STATUS 14. AUG KL 14:00

Mjøsa: Vannstanden i Mjøsa har natt til søndag stabilisert seg på ca. 7,45m. Dette tilsvarer et høyt oransje nivå. Det er også flomvannføring på oransje nivå i Vorma. Det er ventet noe regn i dagene fremover. Ut fra dagens meteorologiske varsler er det ventet at vannstanden i Mjøsa vil være stabil eller gå noe ned de neste dagene, men utviklingen er svært følsom for hvor mye regn som kommer.

 
STATUS 11. AUG KL. 08:40
Nåværende vannstand: 7,10.
 
 1. I følge prognosene vil dette stige ytterligere 50cm, til et nivå på 7,60cm. Vær OBS på at prognosen kan oppjusteres ytterligere!
 2. Vannet stiger noe saktere med en gj.snitt på 1,7cm/t siden midnatt, selv om dette er noe lavere enn i går er dette enda en hurtigvoksende flom!
 3. Vannet har nå begynt å trenge inn på de fremste radene samt plassene ytterst mot lekeplassen (se bilde).
 4. Vi anbefaler på det sterkeste at alle på de fremste 7 radene tar turen innom plassen for å vurdere og iverksette eventuelle tiltak for å sikre/redde vogn, platting, gjenstander mm.
 5. Vedsidenav de nevnte plassene man kan plassere evakuerte gjenstander, har en god nabo stilt bilgarasjen til disp. Ca 500 meter fra Evjua, dersom noen trenger å lagre gjenstander innendørs. Ring 95974125 for avtale.
 6. Takk til alle for en fantastisk innsats hittil! Vi råder enda alle som kan/vil til å hjelpe beboerne på rad 1-7 med å evakuere og sikre plassene sine!

 

STATUS 10. AUG KL. 16:10 
Vannstand nå: 6,78m
 
 1. Vi har fått inn ny prognose på 7,60m. Dette er ca. 1 m høyere enn nåværende vannstand. Flomtoppen er estimert til mandag, men det er ingen garantier på at det ikke kan skje før. Dette vil resultere i en vannstand på ~60cm på rad 1.
 2. Dette resulterer i at rad 5-7 også mest sannsynlig vil bli rammet!
 3. Vi anbefaler på det sterkeste å ta turen til Evjua dersom du bor på rad 1-7 for å vurdere og eventuelt iverksette nødvendige tiltak innen kort tid.
 4. Gjenstander som må flyttes kan settes på stikkveiene fom. rad 8, vestsiden av servicebygget (mot Skreia) og ved benkene bak resepsjonen.
 5. Dersom det blir nødvendig å flytte vogner har vi fått mulighet til å lagre de, ca. 1 km i retning Skreia. Ta kontakt for veibeskrivelse.
 6. Vi vil takke alle som har hjulpet hverandre så langt, og oppfordre de som kan/vil om å hjelpe hverandre ved evakuering av de fremste radene.

 

STATUS 10. AUG KL. 07:30

Vannstand 6,58m
 
 1. Steget 2,3cm/t i snitt i natt, mot 2,6cm/t i snitt i går
 2. Smertegrensen for fremre rad er ca 7 meter, så vi krysser fingrene for at NVE sine beregninger på 7 meter ikke overstiges.
 3. Har satt opp bølgebrytere for fremre rad. De siste mot vest kommer på plass i dag.
 4. Beklager til dere på campingen for all støy med traktorer og kjøring utover kvelden i går. Håper på forståelse for nødvendigheten av krisetiltak. Blir nok noe trafikk på dagen i dag også, men vil tro kvelden blir roligere 

 

STATUS 9. AUG KL. 13:50
Vannstand: 6,16m
 1. Foreløpig er det ikke umiddelbar fare for de fremre vognene. Steinmuren på fremre del ligger på 6,97m.
 2. Prognosen fra NVE i går kl 16 var 6,6m, men vannet har også steget mer fra i går til i dag enn forventet. Det vil si at det er fare for at det går høyere enn 6,6m.
 3. Når vi 6,8m er vi på samme høyde som i 2013. Kommer vi dit og vannet fortsatt stiger, anbefaler vi de på fremste rad å ta bort vognene og sikre det de kan.
 4. Vurder situasjonen selv, mtp evt når og hvor fort dere kan fjerne vogner og sikre annet utstyr. Desto lenger bak på plassen en er, desto lavere sjans for er det for at vannet når dit hvis vi går over 6,97m. Vi har ikke målinger på hvor høyt 2, 3, 4 rad osv ligger.
Følg nøye med selv på imjosa.no for oppdaterte vannstander, samt varsom.no for oppdaterte varsler.

 

 

For deg med båtplass

Dersom det skulle være noe spørsmål, ber vi deg ta kontakt umiddelbart på 958 13 385 - tast 4

Følg med på vannstanden på imjosa.no og prognoser på flom her.

 
OPPDATERING 16. SEPTEMBER
Dykker har nå vært i havna og dessverre er det store skader på det som holder brygga i midten på plass. Midtre flytebrygge vil være stengt inntil videre. Østre og vestre flytebrygger kan brukes på eget ansvar fortsatt. Grunnen til at vi ikke kan friskmelde havna ellers, er at midtre flytebrygge vil kunne løsne ved vind og bølger og da treffe de andre bryggene. Mer info kommer. 
 
OPPDATERING 14. SEPTEMBER
Vi får besøk av takstmann neste uke. Det er få som kan gjøre den jobben og han kommer helt fra Trondheim, derfor såpass lang ventetid. Har videre fått informasjon fra takstmann om hva prosessen videre. I første omgang skal dykker sjekke fester til bryggene. Det blir mest sannsynlig gjort på fredag.
 
I forhold til sjøsetting, er det fortsatt på eget ansvar. Vår forsikring vil ikke dekke skader på evt sjøsatte båter, men båteier vil ikke kunne bli belastet for eventuelle skader på anlegget som skulle oppstå grunnet sjøsetting før friskmelding av havna.
 
For at dykkingen skal kunne gjennomføres, må vannet være relativt klart. Hvis det sjøsettes før dykkingen, vil det kunne bli grumsete vann i havna, noe som igjen fører til utsatt gjennomføring av dykking/ sjekk, så anbefaler/ ønsker at ingen sjøsetter før dykking er gjennomført. Vi oppdaterer så fort vi har mer informasjon.
 
OPPDATERING 08.SEPTEMBER
Vi jobber på for å klargjøre havna etter flommen. Det er en del skader og utfordringer som må løses og utbedres, og takstmann har også vært vanskelig å mobilisere.Vi har endelig fått tak i en som kan sveise en skade, som må utbedres før flyter på midten kan tas i bruk (en av flere skader som må fikses på flyter, før den er trygg). Denne jobben påstartes i dag.
 
På grunn av at vannet steg så fort, samt ikke minst at prognoser ble økt dag for dag, så ble vi nødt til å gjøre en del nødtiltak for å unngå massive skader under flommen. Nødtiltakene gjør at arbeidet med å sette havna klar, krever mye mer enn vanlig klargjøring til våren. Noe av jobben krever sannsynligvis dykking, samt reparasjon av mange festepunkter.
 
Flyter på midten kan bli klar ganske raskt etter at sveising er ferdig (og muligens behov for dykk), men bryggene på vest og øst må også festes før en del sikringstau på kryss og tvers av havna kan fjernes. Vannstanden gjør at det fortsatt er utfordrende å få gjort noen av reparasjonene som står igjen.
 
Totalen av alt som må skje i havna og Evjua samtidig, gjør at vi ikke kan gi en konkret dato for når de første båtene kan komme utpå igjen.
 
Oppsummert så jobbes det altså iherdig med å få havna åpnet så fort som overhodet mulig, samtidig som det er mye jobb med tanke på forsikringstakst og reparasjon av molo, lekepark, strømopplegg, Viken II, lagerbygg, hytter osv.
 
Det er vanskelig for oss alle å være tålmodig når sommeren ble så tidlig avbrutt av Hans, men vi må dessverre be om det for å komme gjennom dette på en forsvarlig måte.
 
Oppdatering 05. september

Vannet er på vei ned og det har blitt skader på bryggeanlegget som må repareres før sjøsetting. Vi venter på takstmann og info fra forsikringsselskapet. Oppdatering kommer. Vi forstår de som forventer sjøsetting umiddelbart når vannstand tillater det, men håper også på forståelse for at vi er i en situasjon der det er mye som skal gjøres på kort tid. Vi har ikke kapasitet til å gjøre alt på en gang, men vi gjør vårt beste for at alt skal blir klart som fort som overhodet mulig.

 
OPPDATERING 28. AUGUST
Det ser ut til at vi må smøre oss med tålmodighet før vannet blir lavt nok til å kunne sjøsette igjen.
 
Varsom.no:
Vannstanden i Mjøsa stiger sakte og er søndag morgen ca. 6,89. Dette er oransje nivå. Flomtoppen var til sammenlikning på ca. 7,45m natt til forrige søndag. Det er også flomvannføring på oransje nivå i Vorma.
 
Det er ventet at vannstanden i Mjøsa vil stige, og kan komme til å øke 20 cm fram mot tirsdag 29. august. Det tilsvarer også oransje nivå.
 
OPPDATERING 21. AUG KL. 14:00

Vannstanden i Mjøsa har vært svakt synkende siden toppen på ca. 7,45 natt til søndag 13.august. Vannstanden mandag morgen har sunket til ca. 6,94. Det er ventet at vannstanden i Mjøsa vil fortsette å synke sakte de neste dagene.

Når det gjelder sjøsetting av båter, er det viktig at ingen sjøsetter før vi har gitt klarsignal. Det vil komme oppdatering så snart det vil bli mulig.

Helgens nedbør bidro til en liten økning i vannstand i Randsfjorden og Øyeren, og liten vannføringsøkning i Drammensvassdraget ved Mjøndalen. Utover dette har effekten i stor grad vært at det forsinker den nedadgående tendensen i vassdragene. Det er ingen endringer i flom- og jordskredvarslene fra i går for de berørte områdene.

 

OPPDATERING 17. AUG KL. 12:00
Nåværende vannstand: 7,24m.
 
 1. Vannstanden i Mjøsa har vært svakt synkende siden toppen på ca. 7,45m natt til søndag. Vannstanden torsdag kl. 11 har sunket til 7,23m. Dette er fortsatt høyt oransje nivå.
 2. Ut fra dagens meteorologiske varsler er det ventet at vannstanden i Mjøsa vil fortsette å synke sakte de neste dagene, men hastigheten tar seg opp noe. Per nå ligger det an til at Mjøsa synker med ca. 7cm/døgnet - men dette kan påvirkes av nedbør til helga.
 3. Du kan følge med på utviklingen her: https://imjosa.no/

 

OPPDATERING 11. AUG KL. 16:30
Nåværende vannstand (kl. 15): 7,19m
Prognose: 7,60m
 
 1. Prognosen er enda det samme, 7,60m, men hastigheten avtar noe. Fra kl. 9 i dag til nå stiger Mjøsa med en gj.snitt på 1,33cm/t. (Til sammenlikning var gj.snitt fra kl. 00-07 i dag 1,7cm/t)
 2. De som har båtene på krybber kan sjekke statusbilder ved å trykke på denne linken —> https://photos.app.goo.gl/z4J4oBCDp83fd3WK7
 
OPPDATERING 11. AUG KL. 09:10
Nåværende vannstand (per kl. 08:00): 7,10m.
 
 1. I følge prognosene vil dette stige ytterligere 50cm, til et nivå på 7,60cm. Vær OBS på at prognosen kan oppjusteres ytterligere!
 2. Vannet stiger noe saktere med en gj.snitt på 1,7cm/t siden midnatt, selv om dette er noe lavere enn i går er dette enda en hurtigvoksende flom!
 3. Det ligger enda noen båter sjøsatt i havna. Dersom du ikke har tatt opp båten din råder vi deg på det sterkeste til å gjøre dette ila. dagen!
 4. Dersom du har båten på krybbe, kan du trykke på denne linken for å se statusbilder —> https://photos.app.goo.gl/bN8xGoaViVvdX3jv8
 
OPPDATERING 10. AUG KL. 19:40
Mjøsa ventes å stige ca. 1m til, fra nivået torsdag morgen på 6,6m. Vannstanden ventes å stige til ca.7,6m på lørdag, og vil holde seg på dette vannstandsnivået i flere dager. Dette er verdier like under 1995-flomnivå. Prognosene er usikre.
 
OPPDATERING 9. AUG KL 16:50
NVE har nå prognose på 7 meter innen mandag. Les mer her:
 
OPPDATERING 9. AUG KL. 15.15
Alle som ikke har sjekket tau i dag med gangbro tilknyttet fastland, MÅ gjøre dette i dag. Sørg for slakk på MINST 0,5m. Må uansett sjekkes igjen i morgen, da vannet fortsetter å stige.
 
OPPDATERING 9. AUG KL. 14.25
Det blir heising av båter i morgen fra kl 12 og utover. Ta kontakt med Erik på 90120031 eller Sindre på 46612428 ved spørsmål.
 
OPPDATERING 9.AUG KL. 11.14
ALLE BÅTER MÅ TAS OPP I LØPET AV ONSDAG OG TORSDAG
Prognosen på 6,6m vil mest sannsynlig bli høyere, siden vannstanden allerede har økt mer enn antatt fra i går til i dag. Siden det er så usikkert, ber vi alle ta opp båtene siden for å unngå potensielle skader på båter og anlegg.
 
Angående eventuell heising av båter:
Har ringt de vi vet om og har følgende info:
Tom Bekkelund 95915094 kan ikke heise før muligens fredag.
Magne Sveen 48267682 har ferie, men kan ringes og muligens få til
Ole Kristian Løkke (Lillehammer) 92841406 ikke kapasitet
Kim Johannessen 47755600 kran opptatt hele uka
Tommy Hansen (Oslo) 45507031 ikke ringt
Grønnerud 61 18 78 70 ikke mulighet
 
Dette er de jeg har fått sjekket opp/ funnet nummer til. Skriv gjerne om dere får tak i noen som har mulighet.
 
OPPDATERING 9. AUG KL 09.26
VIKTIG INFO ANG FLOM:
Prognose for vannstand fra NVE er 6,6m mot fredag/ lørdag, men vakttelefonen hos GLB sa at det fort kunne bli oppjustert. Moloen mot nord er på 6,6 meter. Når vi 6,6m må alle ta opp båtene sine. Dette for å unngå skader på både båter og bryggeanlegg.
 
Alle må være forberedt på å ta opp båtene sine innen lørdag, men stor sannsynlighet for at de må tas opp i løpet av morgendagen. Vi venter på ny prognose fra NVE i dag. Vannstand i morgen tidlig + prognose vil være avgjørende.
 
Hvis dere tar opp båten i dag, kan den settes på øvre parkering. OBS!! Det kan bli mange båter der, så parker TETT og fornuftig. Start med parkering HELT INNERST!
 
OBS! De med båter på gangbroer festet til fastland MÅ sjekke fortøyning i dag. Det er flere båter som nå har veldig stramme tau.
 
Vi oppdaterer med info fortløpende.
Tilbake