top of page

Navigasjonsvarsel 3 - 2024: Sjømerking Vorma

Etter flommen i fjor og årets isgang ble flere sjømerker skadet/ødelagt eller flyttet. Mjøsa Båtforbund jobber fortløpende med utbedring av skader og mangler. I nordre del av Vorma (mellom Minnesund og Eidsvoll) er det flere feil/mangler på sjømerkingen.


  • Seilingslanterne Minnesund jernbanebru (gamlebrua) er midlertidig ute av drift grunnet arbeid på brua. Bane Nor melder at lanterne skal være i drift igjen medio juni.

  • Grønn bøye (ID: VN 21, Navn: Sævatbanka) står i feil posisjon, denne ligger litt langt sør, ned mot neste bøye VN 19

  • Rød bøye (ID: VN 6, Navn: Nordre Doknes) er borte

  • Grønn bøye (ID: VN 11, Navn: Måevja) er borte

  • Grønn bøye (ID: VN 9) og Rød bøye (ID: VN 8) ligger begge korrekt, men de mangler lodd (bøyene ligger flatt).


Mjøsa Båtforbund jobber med tilbakeflytting og erstatting av merkene, og håper å ha dette utført i løpet av uke 22

I mellomtiden oppfordrer vi alle som navigerer i nordre del av Vorma om å vise stor aktsomhet og være bevisst på at deler av sjømerkingen ikke er korrekt pr. i dag. 
44 views

Comments


bottom of page