top of page

Navigasjonsvarsel Mjøsa

❗️ NAVIGASJONSVARSEL 2-2024: Sjømerking Kongsrudskjæra ❗️


I forbindelse med isløsningen på Mjøsa i april ble flere sjømerker skadet/ødelagt eller flyttet. Mjøsa Båtforbund jobber fortløpende med utbedring av skader og mangler. Brumunddalsgrunna og Geitryggen sør (Hamar) har allerede fått nye bøyer.


På Kongsrudskjæra (i Ringsaker, sør for Mengshol) har isen flyttet alle 5 kardinalmerker som omringer skjærene. Alle bøyene er flyttet ut av posisjon og viser ikke korrekt fareanvisning slik de står nå. På nåværende vannstand er høyeste område av skjærene visuelt synlig, men om kort tid vil de være under vann.


Mjøsa Båtforbund jobber med tilbakeflytting av merkene, og håper å ha dette utført i løpet av uke 19.

I mellomtiden oppfordrer vi alle som navigerer i området rundt Kongsrudskjæra om å vise stor aktsomhet og være bevisst på at sjømerkingen ikke står korrekt plassert pr. i dag. 56 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page