top of page

Vedlikehold av bryggeanlegget våren 2024


Gjennom vinteren og på vårparten har vi jobbet for å utbedre båthavna etter slitasje og ødeleggelser etter fjorårets storflom. Med god hjelp fra Bygg & Tømrermester Arild Østby AS. har vi gjort en grundig sjekk og reparasjoner av bryggeanlegget, vi er også godt i gang med å bytte ut og reparere flere gangbruer med nye flyteelementer.


I 2022 kjøpte vi inn ca. 50 gangbroer og y-bommer som de siste årene har blitt fortløpende skiftet ut sammen med ca. 50 nye flyteelementer og ca. 25 nye toppdekker på gangbroene.


Vi gleder oss stort til en ny båtsesong her i Evjua! 😄⚓

162 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page