top of page

Branninnstruks

  1. Varsle ved å rope ”BRANN!”

  2. Forsøk å slukke med brannslukkere (se kart) samtidig som du roper videre om hjelp.

  3. Ring 110 ved behov for assistanse - hvem ringer - hvor brenner det - lytt til operatøren og svar på spørsmål

  4. Iverksett evakuering av vogner rundt brannen dersom den ikke er under kontroll.

  5. Kontakt brannleder Per Svendsen på 478 81 191.

  6. Alle samles på anvist samlingsplass på parkering (innerst i båthavna).

  7. Ta i mot brannvesenet når de ankommer. Gi så mye informasjon som mulig.

  8. Ring nødnummer for Evjua (458 36 672) så fort du har mulighet uten å miste fokus på slukking og sikring.

Husk at det alltid er din egen og gjestenes sikkerhet som kommer først. Er det imidlertid mulig å slukke uten fare for egen helse skal dette forsøkes. Få noen til å begynne å slukke mens du ringer brannvesenet.

bottom of page