top of page

Navigasjonsvarsel 4 - 2024: Anleggsarbeid utenfor Moelv


Anleggsarbeid utenfor Moelv (prøvepæling ny Mjøsbru)


Nye Veier og entreprenøren Keller vil i sommer, i perioden fra uke 25 til uke 31 arbeide med fullføring av prøvepæling i forbindelse med forundersøkelser til ny Mjøsbru. Arbeidene ble påbegynt i vinter, men måtte utsettes grunnet isforholdene i januar, se denne filmen fra i vinter: https://www.youtube.com/watch?v=_G5vrYx4H8k


I anleggsområdet vil det være både taubåter, arbeidsbåter, lekter med pælerigg og lektere med utstyr i bruk. I tillegg vil det settes opp blåser for markering av ankerplassering og annet utstyr.  Det er kraftige dimensjoner på utstyret som skal brukes til prøvepelingen. Pelene som benyttes er ca 100 m lange og veier 100 tonn pr stk. Hver pel skal rammes 35-40 m ned i sjøbunnen. Til det brukes en 440 tonns kran med tårnhøyde ca. 100 m.Fartøys navn: METIS og PELIKAN

VHF: Lytter på Kanal 16 og 13

Kontaktperson: Tor Heine Hvalby tlf. +47 906 54 349 for Nye Veier, og Andreas Vermedal Tlf. +47 416 16 354 for KellerBåde METIS og PELIKAN er utstyrt med AIS, og er synlig via www.marinetraffic.noI tillegg vil flere mindre arbeidsbåter være i bruk.


Sikkerhetssone rundt lekter

Rundt arbeidslektere vil det være fortøyningswirer, tauverk og usikkert farvann. Entreprenøren ber fritidsbåter holde seg utenfor området som dannes av 4 stk. gule fortøyningsbøyer. I farvannet vil det også stå mindre bøyer som måler vannkvalitet under arbeidet.Frittstående pæler

Flere stålpæler vil bli frittstående i Mjøsa i perioden arbeidene pågår. Frittstående pæler markers med markeringslys, refleks og kontrastfarge.Arbeidstider

Arbeidet vil i hovedsak pågå på dagtid (0700-1900, mandag-lørdag), men det vil ligge lektere og utstyr ute i farvannet hele døgnet. Enkelte ikke-støyende arbeider vil foregå på nattestid.


Transport mellom Tangen og Moelv

I ukene arbeidene i Moelv pågår vil det foregå slep av lektere i trafikk mellom Tangenvika og Moelv. Enkelte slep vil foregå på nattestid.


Av hensyn til sikkerheten til båtfolk oppfordrer Mjøsa Båtforbund alle som ferdes i området Moelv/Mjøsbrua om å navigere med stor aktsomhet og holde avstand til anleggsområdet og utstyret.


47 views

Comments


bottom of page