top of page

Fra varetransport til mairtim ferskvannsidyll
- En historie om Viken II

Daværende regnskapsfører om bord het Anton Olsen, men i 1914 var det Einar Haugland som sto for økonomien på Viken. Haugland bodde i mange år i Kapteinsboligen (Veiby) rett ovenfor dagens Viken II, og han ble senere kaptein på Skibladner (1948- 1967). Mannskapet ellers var stort sett fra Totenvika og Feiring under hele perioden Viken trafikkerte på Mjøsa.

I 1943 ble Viken solgt til Oslo og etter hvert til Ålesund. Der ble skipet omdøpt til Haukøyfjord, deretter Thorvald Eriksson, og til slutt Leif Erikson. Skipet var innom flere eiere, men siste registrerte eier var Petter O. Pettersen. I hans eie gikk skipet på grunn i Sunnylvfjorden og sank i 1970 på grunn av manglende vakthold under seiling. Skroget var da 97 år gammelt.

qIgiLbo_.jpeg
3a8044df-91e7-455d-8285-4a13486ba04e.jpg

"Viken I" blir til Viken II

Grunneier og gründer Ola Reinsby gikk i mange år med tanker om å utvikle området i Evjua til noe mer enn en yndet badeplass, og idéen om restaurant kom først etter at flere ulike retninger var undersøkt. Valg av tema for reaturanten satt enda lenger inne, og det var først når vi innså den utrolig rike og spennende historikken rundt skipsfart i Totenvika, at vi valgte skipsfarts -og jernbanehistore fra Mjøsområdet som rød tråd. 

Byggingen begynte i 2002, og mesteparten av jobben ble gjort inne i låven på Reinsby. Brygga som restauranten står på ble bygget i to etapper, og består nå av ca. 70 lyktestolper og minst 4 kilometer impregnerte terrassebord. Snekkerne som bygget brygga regnet ut at de ville brukt ca. 3,5 år på å bygge seg helt til Hamar, men det er vel like greit at man fortsatt må bruke båt for å komme seg dit

"Skipet" ble fraktet ned til Evjua våren 2005. Bygget ble kjørt på traktor i to etapper, og ble deretter ferdig montert nede i Evjua. Restauranten arrangerte åpningsfest 8. juli samme sommer, og åpningen ble en braksuksess med nærmere 500 gjester.

Det ble bygget på for ekstra inneplass til sommeren 2006, og til sommeren 2007 kom en avrundet akterende samt flott baug på plass. Samme år laget også den store danseband artisten Kari Ormestøyl en sang om restauranten. Sangen lå på Norsktoppen i hele 33 uker, og lå på toppen 6 ganger. I dag måler båten 30 meter, og hele brygga er 65 meter lang. Restauranten har i dag plass til ca. 200 gjester, og det er blitt installert markisesystem for dårlige dager, samt utendørs musikkanlegg for ekstra hygge.

SvrReQ2e.jpeg
Komprimert til JPEG (2).jpg

Videreføring av skipshistorien

Fra 27. juni 2017 har D/S Skibladner gått i fast rute via Evjua. Den ærverdige Damen går fra Gjøvik, via. Kapp, Nes og Hamar, før Skibladner ankommer Evjua. Derfra går turen til Eidsvoll før hun returnerer til Evjua senere på dagen på sin ferd tilbake til Gjøvik via Hamar, Nes og Kapp. Velkommen på tur!

bottom of page